Faktor-faktor yang menentukan kualiti salinan asal suatu grafik (SGDM3013)

Resolution

  • Ukuran imej iaitu tinggi dan lebar dalam unit pixels seperti .
  • Saiz imej hendaklah selesa untuk tatapan umum.
Image resolution - Wikipedia

Ketepatan maklumat imej yang direkod

  • Ketajaman atau sharpness
  • Kecerahan atau brightness
  • Warna atau color
  • Aspek-aspek perlu direkodkan dengan baik agar kerja-kerja pembetulan menggunakan perisian grafik menjadi lebih mudah

Format fail grafik

Understanding Image File Formats | TechSmith

Kembali ke laman utama SGDM3013