Grafik dan kegunaannya (SGDM3013)

Apakah yang dimaksudkan dengan grafik?

Merupakan gambar yang dihasilkan pada suatu permukaan untuk tujuan tertentu.

Grafik komputer merupakan grafik yang dihasilkan menggunakan komputer. Dikelaskan kepada grafik

 • 2D dan 3D
 • Raster dan vektor

Contoh-contoh grafik

 • Gambar foto
 • Lukisan
 • Graf
 • Carta
 • Peta
 • Logo
 • Tipografi

Kegunaan grafik

 • merekod dan menyampaikan maklumat (foto, poster)
 • menggambarkan sesuatu (lukisan, carta)
 • menarik perhatian (papan tanda)
 • hiburan (komik)
 • menghasilkan graphical user interface (GUI) bagi suatu perisian

Maklumat lanjut

Kembali ke laman utama SGDM3013