Isu-isu dan trend dalam multimedia

Apakah isu-isu yang melibatkan penggunaan perisian kursus multimedia pada kini?

  • Kemahiran dalam mereka bentuk suatu perisian kursus multimedia yang berkesan.
  • Kos bahan, alatan dan pembangunan kursus multimedia yang tinggi
  • Penyediaan perisian kursus multimedia biasanya memerlukan masa yang lama.
  • Pembangunan perisisan multimedia perlu mematuhi undang-undang terutamanya yang melibatkan isu hak cipta / copyright.

Sila lihat:

Kembali