Pengenalan kepada teknologi multimedia

Apakah yang dimaksudkan dengan multimedia?

Multimedia ialah aplikasi komputer yang menggabungkan teks, grafik, animasi, audio dan video bagi penyampaian suatu isi kandungan. Pengguna dapat berinteraksi dengannya melalui pautan dan kekunci navigasi yang disediakan. Contoh multimedia:

 • Slaid PowerPoint
 • Perisian kursus multimedia
 • Permainan komputer
 • Simulasi kapal terbang

sila lihat:

Apakah kepentingan multimedia dalam pendidikan?

 • Memudahkan penyampaian. “A picture is worth a thousand words”
 • Menarik minat
 • Lebih efektif daripada penyampaian tradisional
 • Pelajar dapat belajar ikut kelajuan dan kemampuan masing-masing

Apakah kekurangan multimedia dalam pendidikan?

 • kos peralatan dan bahan multimedia yang mahal.
 • Penghasilan perisian kursus multimedia memerlukan masa yang lama untuk disiapkan.
 • Guru dan pelajar perlu mahir menggunakan perkakasan dan perisian yang berkaitan
 • Berdepan masalah dalam menyampaikan kepada pelajar OKU.

sila lihat:

Terangkan secara ringkas perkembangan multimedia?

sila lihat:

Kembali