Pengintegrasian teknologi (SGDT4013)

Perancangan teknologi di sekolah

  • Merujuk kepada strategi yang didokumenkan oleh pihak sekolah, jabatan pendidikan negeri atau daerah dalam memastikan integrasi teknologi yang efektif dalam pdpc dan pentadbiran sekolah.
  • Strategi yang dirangka perlu mematuhi polisi berkaitan penggunaan ICT di sekolah.

Polisi-polisi yang berkaitan ICT di sekolah (AUP)

  • akses kepada rekod data pelajar
  • kebenaran mengakses peralatan IT sekolah
  • persetujuan membenarkan iklan pada laman web sekolah
  • penyelenggaraan dan pelupusan peralatan teknologi
  • penerimaan sumbangan peralatan teknologi

Perancangan pengintegrasian teknologi perlu mengambil kira

  • jenis dan kuantiti peralatan yang ada, perlu diselenggara dan ditambah
  • tahap kemahiran menggunakan teknologi oleh guru, pelajar dan pentadbir
  • tahap kemahiran guru dalam mentransformasikan pengajaran menggunakan teknologi

Rujukan

Kembali ke laman utama SGDT4013