Penyebaran perisian kursus multimedia

Apakah yang dimaksudkan dengan penyebaran perisian / software deployment?

Penyebaran perisian atau software deployment merujuk kepada proses pemberian perisian kepada pengguna.

Berikan cara-cara penyebaran perisian kursus multimedia yang boleh dilakukan pada masa kini.

  • Optical media (CD/DVD)
  • Internet

Sila lihat:

Kembali