Perisian pengarangan multimedia

Apakah yang dimaksudkan dengan perisian komputer?

Merupakan sekumpulan arahan yang membolehkan pengguna mengawal hardware komputer untuk melaksanakan sesuatu tugas

Sila lihat:

Apakah yang dimaksudkan dengan perisian pengarangan multimedia?

Merupakan perisian yang membolehkan pembangun perisian mengintegrasikan elemen-elemen multimedia bagi menghasilkan suatu perisian multimedia yang interaktif.

Sila lihat:

Berikan contoh-contoh perisian pengarangan multimedia.

  • Scratch
  • Adobe Animate
  • Adobe Captivate
  • GDevelop

Kembali