Perisian Pembangunan Multimedia

Antara perisian pembangunan multimedia (Freeware) yang akan dibincangkan di sini ialah:

  1. Audacity – untuk edit audio
  2. GIMP – untuk edit gambar
  3. Inkscape – untuk melukis imej vektor
  4. OpenShot – untuk edit video
  5. Blender – untuk membuat animasi 3D

Perisian lain untuk diteliti:

  1. Moho Debut
  2. FlipaClip

Last updated: August 28, 2019

Back to topics page