Perkakasan multimedia

Apakah yang dimaksudkan dengan perkakasan multimedia?

  • Perkakasan komputer / hardware yang digunakan untuk merekod, memproses dan mempersembahkan bahan-bahan multimedia.
  • Memerlukan spesifikasi yang lebih tinggi berbanding kegunaan biasa (melayari Internet, memproses dokumen teks)
  • Spesifikasi akan meningkat dengan pengeluaran versi perisian-perisian pembangunan multimedia yang baru.
  • Kebiasaannya, suatu perisian multimedia akan menyenaraikan spesifikasi hardware dan software lain yang diperlukan bagi menyokong perisian tersebut. Senarai tersebut dipanggil sebagai system requirements.

Berikan ciri-ciri perkakasan multimedia yang perlu diambil perhatian

  • Kelajuan pemproses / processor
  • Saiz memori / random access memory (RAM)
  • Kekuatan kad grafik yang bergantung kepada kelajuan pemproses kad dan saiz memori kad tersebut
  • Kelajuan dan saiz cakera keras / hard disk dan storan yang lain
  • Kapasiti network card
  • Jenis dan kualiti perkakasan input dan output seperti (mouse, keyboard, game controller, monitor, pencetak, pemain cakera, scanner, kamera, kamera video, mikrofon, VR device dan speaker)

Kembali